ساعت: 11:37

تاریخ: 19 خرداد 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

ارتباط با مسئولین

نام سمت تلفن علی یاری شهردار ارسک 32764091-3 داخلی 1 محمدرضا حاجی زاده  خدمات شهری 32764091-3 داخلی 4 مرتضی کرمی دبیر خانه 32764091-3 داخلی 5

تازه ترین اخبار