ساعت: 03:28

تاریخ: 24 تیر 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

نام

سمت

تلفن

علی یاری

شهردار ارسک

32764091-3 داخلی 1

محمدرضا حاجی زاده

 خدمات شهری

32764091-3 داخلی 4

مرتضی کرمی

دبیر خانه

32764091-3 داخلی 5

مرتضی کرمی

آتش نشانی

32764191

مرتضی کرمی

کارپردازی

32764091-3 داخلی 2

علی کوهی دفتر شورا 32764091-9 داخلی 7
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

تازه ترین اخبار