ساعت: 11:39

تاریخ: 5 آذر 1401

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری ارسک

.

آشنایی با کمیسیون های شهرداری (4)

آشنایی با کمیسیون های شهرداری (4)       کمیسیون ماده 99 قانون شهردار‌ی  1- مستند قانونی تشکیل کمیسیون:تبصره 2 بند 3 قانون الحاق یک بند

آشنایی با کمیسیون های شهرداری (3)

آشنایی با کمیسیون های شهرداری (3)     کمیسیون تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ماده 55 قانون شهرداری دارای 28 بند است که

آشنایی با کمیسیون های شهرداری (2)

کمیسیون تشخیص باغات: «ادامه آیین‌نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها»       ماده 10- در اجرای مواد 1 و 7

تازه ترین اخبار