ساعت: 14:23

تاریخ: 6 اسفند 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

گزارش تصویری چهارشنبه 1402/06/01

#ارسک_در_افق_۱۴۲۲ ادامه اجرای جدول گذاری فرعی های دوم بین امام رضا ۱ و ۳ اتمام حصار کش زمین چمن مصنوعی پارک غدیر اجرای خاکبرداری جهت

گزارش تصویری سه شنبه 1402/05/31

#ارسک_در_افق_۱۴۲۲ آغاز اجرای جدول گذاری فرعی های دوم بین امام رضا ۱ و ۳ اتمام حصار کش زمین چمن مصنوعی پارک غدیر همکاری با مدیریت

جلسه کمیته فضاسازی هفته دولت در محل شهرداری

#ارسک_در_افق_۱۴۲۲ جلسه کمیته فضاسازی هفته دولت در محل شهرداری ️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارسک ┄┅┅┅❅❁❅┅┅┅┄┄ پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای

گزارش تصویری دوشنبه 1402/05/30

#ارسک_در_افق_۱۴۲۲ اتمام اجرای جدول گذاری فرعی دوم بین امام رضا ۷و ۹ و ۱۱ ادامه حصار کش زمین چمن مصنوعی پارک غدیر آستر زدن دیوار

گزارش تصویری یک شنبه 1402/05/29

#ارسک_در_افق_۱۴۲۲ ادامه اجرای جدول گذاری فرعی دوم بین امام رضا ۷و ۹ و ۱۱ آغاز حصار کش زمین چمن مصنوعی پارک غدیر همکاری و شرکت

گزارش تصویری شنبه 1402/05/28

#ارسک_در_افق_۱۴۲۲ آغاز اجرای جدول گذاری فرعی دوم بین امام رضا ۷و ۹ و ۱۱ حذف درخت داخل پیاده و بازگشایی مسیر عابرین پیاده حاشیه میدان

تازه ترین اخبار