ساعت: 05:43

تاریخ: 30 خرداد 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

زمان : ۲شنبه ۲۴ بهمن ماه

ساعت : ۹.۳۰ صبح

مکان : عباسیه ارسک

تازه ترین اخبار