ساعت: 14:13

تاریخ: 6 اسفند 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

زمان : ۲شنبه ۲۴ بهمن ماه

ساعت : ۹.۳۰ صبح

مکان : عباسیه ارسک

تازه ترین اخبار