ساعت: 20:15

تاریخ: 14 مهر 1401

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری ارسک

.

نشتی گاز آشپزخانه را طعمه حريق كرد.

ساعت 22.15 دقیقه سه شنبه 23 شهریور ماه، حادثه آتش سوزی منزل سکونی واقع در خیابان امام خمینی به واحد آتش نشانی شهرداری ارسک اعلام

تازه ترین اخبار