ساعت: 02:41

تاریخ: 24 تیر 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

#ارسک_در_افق_۱۴۲۲

         بسم الله الرحمن الرحیم

شهرداری و دهیاری در رسیدن به شاخصه های یک شهر وروستای سالم، زیبا، توسعه یافته و پویا وهمچنین رضایتمندی مردم،نقش مهمی را ایفا می کنند ومی توانند با برنامه ریزی مناسب واجرای آن،مسیرتوسعه همه جانبه شهرو روستا را هموار وفضایی مطلوب برای زندگی شهروندان و روستائیان فراهم نمایند. نظر به عوامل توسعه وآبادانی شهرهاو روستاهاکه به عنوان عصاره سیمای ظاهری هرمنطقه بشمار میروند شاهدیم که رشدو آبادانی همواره در گرو مساعی بی دریغ آن دسته از افرادی است که درجهت پیشرفت همه جانبه این آب وخاک همت گمارده اند. اعتمادوحمایت مردم بزرگترین سرمایه شهرداری ها ودهیاری هاست و مهمترین نهادشکل گیری مدیریت شهری و روستایی محسوب می شودو نقش تاثیر گذاری در رشد وبالندگی و توسعه سکونتگاه های شهری دارند.یکی از موضوعات اساسی که امروز باید به عنوان سرفصلی مهم درپیشانی اقدامات این نهاد های  مردمی موردتوجه قرارگیرد ارتقاء درآمدهای پایدار براساس ظرفیت های شهری و روستایی است . اینجانب ضمن تبریک وگرامیداشت ۱۴ تیر ماه روزشهرداری ها ودهیاری ها، از خدمات شبانه روزی کارکنان پرتلاش شهرداری ها ودهیاری های شهرستان بشرویه تقدیرو تشکر نموده،توفیق روزافزون توأم با سعادت وسلامتی رابرای همه فعالان و زحمتکشان درعرصه های مختلف عمرانی،فرهنگی واجتماعی که درحال خدمت به شهروندان و روستائیان هستنداز درگاه خداوندمتعال مسئلت دارم.

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری وشورای اسلامی شهر ارسک https://eitaa.com/eresk_ir

تازه ترین اخبار