ساعت: 02:27

تاریخ: 24 تیر 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

#ارسک_در_افق_۱۴۲۲

  بسم الله الرحمن الرحیم

شهرداری ها ودهیاری ها مهمترین نهاد شکل گیری مدیریت شهری و روستایی محسوب می شوند ونقش تاثیرگذاری دررشد،بالندگی وتوسعه سکونتگاه های شهری وروستایی دارند. بی تردیدنامگذاری یک روزدرتقویم کشوری بدین نام، نشان دهنده شأن، منزلت وجایگاه ویژه شهردار ودهیار درحوزه مدیریت شهری وروستایی، ایجادمحیط امن وتوأم با آرامش برای شهروندان به واسطه خدمات مطلوب وبی منت بوده وآشنایی آحادجامعه باعملکرد وخدمات دهیاری‌ها و شهرداری ها،هم‌افزایی وافزایش همدلی وتعامل مردم وخانواده بزرگ مدیریت روستایی وشهری رابهمراه خواهدداشت. دهیاران وشهرداران به عنوان نمایندگان دولت وخادمین مردم درروستاها وشهرها باعزمی جهادی درحال فعالیت هستندتا ازطریق برنامه‌ریزی واجرای اقدامات جدیدفضا رامناسب زندگی وکار نمایندو باارائه خدمات مطلوب وبی‌منت به مردم به ویژه اقشارضعیف ومحروم وتلاش برای برقراری عدالت وپیشرفت باعث ارتقاءسطح زندگی مردم شوند. 

اینجانب ضمن تبریک چهاردهم تیرماه به عنوان روزشهرداری ودهیاری به تمامی تلاشگران این عرصه وتقدیر ازخدمات شبانه روزی نیروهای پرتلاش شهرداریها ودهیاری های شهرو بخش ارسک براین باورم که با همت خادمان مردم درشهرداری ها ودهیاری ها وبا بهره گیری ازپتانسیل های اقتصادی,کشاورزی وگردشگری,مشارکت های اجتماعی وهمراهی سرمایه گذاران,درراستای منویات مقام معظم رهبری شاهد شکوفایی این نهادهای مردمی وخدوم درسطح شهروبخش ارسک باشیم. مرتضی حامدی فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام جعفرصادق(ع)

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارسک https://eitaa.com/eresk_ir

تازه ترین اخبار