ساعت: 09:27

تاریخ: 4 خرداد 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

ساعت 22.15 دقیقه سه شنبه 23 شهریور ماه، حادثه آتش سوزی منزل سکونی واقع در خیابان امام خمینی به واحد آتش نشانی شهرداری ارسک اعلام شد که سریعا نیروهای آتش نشانی به محل اعزام شدند.

گفتنیست نشتی گاز در آشپزخانه این منزل مسکونی علت اصلی این حریق بوده که آتشنشانان بمحض رسیدن اقدام به اطفا آن کردند.

نیاز است تا همشهریان عزیز هنگام نصب وسایل گازی نکاتی را رعایت کنند تا از این گونه حوادث جلوگیری شود :

  • از اتصال دو يا چند وسيله گاز سوز به يك شير مصرف خود داري نماييد.
  • در موقع بازگشت از مسافرت هنگاميكه قصد داريد شير اصلي گاز(بعد از كنتور) را باز كنيد در ابتـدا لازم اسـت اطمينان حاصل نماييـد كه كـلــيه شـيرهاي مصـرف وســايل گازســوز بسته است،در غير اين صورت حتي اگر شير مصرف يك وسيله باز باشد امكان بروز خطر وجود دارد.
  • اگر به بعضي از شيرهاي مصرف فعلا ًهيچگونه وسيله گاز سوز وصل نشده و مورد استفاده قرار نمي گيرد لازم است حتماً با در پوش مسدود شوند،تا چنانچه احياناًشير مصرف باز شد گاز از لوله خارج نشده و حادثه اي بوجود نيايد.
  • براي وصل كردن بخاري از شيلنگ فشار قوي استفاده كنيد.
  • شيلنگ گاز هرگز نبايد در معرض حرارت اجاق گاز و ساير وسايل گاز سوز قرار داشته باشند.شيلنگهاي لاستيكي را بايد هر چند ماه يكبار مورد بازديد قرار داد تا اطمينان حاصل شود كه شيلنگهاي مورد استفاده سوراخ نشده و ترك بر نداشته و از محل بست بريده نشده باشند.
  • براي محكم كردن شيلنگهاي گازي كه،از يك طرف به وسايل گاز سوز و از طرف ديگر به لوله كشي گاز وصل هستند حتماً بايد از بستهاي فلزي استفاده شود.
  • لوله فلزي لوله كشي گاز در منزل نيز بايد هر چند وقت يكبار بازديد گردند تا در صورت زخمي شدن يا كنده شدن رنگ روغني آنها،مجدداً رنگ آميزي گردند.

تازه ترین اخبار