ساعت: 01:09

تاریخ: 28 فروردین 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

#ارسک_در_افق_۱۴۲۲

شهرداری ارسک در نظر دارد بنابر مجوز شورای محترم اسلامی شهر امور خدمات شهری ،ایجاد، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر ارسک (برای یک سال شمسی۱۴۰۳ )از طریق مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir با شماره فراخوان 2002005480000005 به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ انتشار فراخوان: 1402/12/05 روز: شنبه ساعت 9:30

مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا تاریخ: 1402/12/10 روز پنج شنبه ساعت 9:30

مهلت ارسال پیشنهادات: تا تاریخ : 1402/12/21 روز دوشنبه ساعت 9:30 زمان

بازگشایی پاکت ها: روز سه شنبه ساعت 09:30

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده آگهی فراخوان مناقصه همچنین شرایط کامل شرکت در مناقصه به سایت شهرداری ارسک (eresk.ir) مراجعه و یا از طریق لینک زیر به صورت مستقیم آگهی کامل مناقصه را ملاحظه نمایند. https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارسک

┄┅┅┅❅❁❅┅┅┅┄┄

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارسک

https://eitaa.com/eresk_ir

راههای ارتباط با ما:

https://eitaa.com/eresk_ravabet