ساعت: 08:32

تاریخ: 4 خرداد 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

#ارسک_در_افق_۱۴۲۲

 شرح و تفسیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

در یک خلاصه کلی، شرح و تفسیر ماده 101 قانون شهرداری از این قرار است که هنگامی که ادارات ثبت و دادگاه ها، تقاضای تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها را دریافت می کنند، باید عمل تفکیک را بر اساس نقشه ای انجام دهند که توسط شهرداری، تایید شده است.  

1- در راستای تایید نقشه تفکیک زمین، توسط شهرداری، متقاضی باید مالک زمین و دارای سند رسمی بوده و از قبل، نقشه ای برای تفکیک زمین خود تهیه کرده باشد؛ سپس، با تقدیم نقشه و رسید پرداخت حق الزحمه ارائه این خدمت (تصویب نقشه تفکیک)، از شهرداری مربوطه بخواهد عمل تصویب نقشه را انجام دهد.  

2- شهرداری، حداکثر ظرف سه ماه باید، اقدام به تصویب نقشه ارائه شده نماید و نتیجه را کتبا به متقاضی، ابلاغ کند؛ در این راستا، شهرداری ملزم است، “با رعایت حد نصاب‌ های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب ها، ضوابط، آیین‌ نامه‌ ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین، از جمله قوانین” مذکور در تبصره یک ماده 101 قانون شهرداری، اقدام به کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری، در خصوص خدمات عمومی، از کل زمین نماید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارسک

┄┅┅┅❅❁❅┅┅┅┄┄

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارسک

https://eitaa.com/eresk_ir

راههای ارتباط با ما:

https://eitaa.com/eresk_ravabet

تازه ترین اخبار