ساعت: 09:32

تاریخ: 4 خرداد 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

به گزارش روابط عمومی موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج صبح روز چهارشنبه 3 اسفند 1401 شهردار و رئیس شورای شهر ارسک طی جلسه ای با مدیرعامل موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج در محل ستاد این موسسه دیدار و گفتگو کردند.

در این جلسه که با حضور معاونین محرومیت زدایی و طراحی مهندسی و نماینده معاونت ساخت و اجرای و مدیر شعبه خراسان جنوبی موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج و اعضای شورای شهر ارسک برگزار شد، پیرامون مسائلی چون پروژه های آماده سازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن و همچنین پروژه های عام‌المنفعه در سطح استان خراسان جنوبی و شهر ارسک گفتگو و تبادل نظر صورت پذیرفت.

مهندس قلی زاده، شهردار ارسک ضمن قدردانی از مشارکت موسسه در اجرای معابر شهر ارسک اظهار داشت: پروژه های عمران اجتماعی یک به یک باعث پویایی دستگاه های منطقه ای شده است.

دکتر حبیب زاده مقدم، مدیر عامل موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج ضمن خیر مقدم از همکاری های شورای شهر و شهرداری ارسک تقدیر نمود. وی اظهار داشت: سود حاصل از پروژه های موسسه در هر استان در همان استان خواهد ماند وصرف فعالیت های عمران اجتماعی در سطح استان می‌شود.

در انتهای جلسه به جهت مشارکت موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج در پروژه های عمران اجتماعی و اجرای زیر اساس معابر شهر ارسک تقدیرنامه ای از سوی شهرداری و شورای شهر ارسک به دکتر حبیب زاده مقدم اهدا شد.

موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج در قالب پروژه های عمران اجتماعی یک به یک اجرای بیش از 4000 متر مربع زیر اساس معابر شهر ارسک را به انجام رسانده است.

تازه ترین اخبار