ساعت: 09:20

تاریخ: 4 خرداد 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

باحضور جناب سرهنگ کریمی جانشین فرماندهی ناحیه ، حاج آقای حسینی مسئول تعلیم وتربیت ناحیه ، جناب سرگرد حامدی فرماندهی حوزه امام جعفر صادق(ع) ، آقای احمدیان مسئول تعلیم وتربیت حوزه و آقای قلی زاده شهردار محترم ارسک

حلقات صالحین :

?

شهید چمن آرا

?

شهید حاجی

?

شهید سلیمانی

?

شهیده خسروی

?

شهید شهریاری

?

شهیدعلیخانی

?

شهید قديري

?

شهید منفرد شهید مجنونی

?

شهید رحیمی حسن پور

?

شهید رضوانیان

تازه ترین اخبار