ساعت: 01:20

تاریخ: 28 فروردین 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

در ساعت 11:44 دقیقه چهاردهم مهر ماه طی تماسی از واحد آتش نشانی شهرداری بشرویه به واحد آتش نشانی شهرداری ارسک ، حریق گسترده خرمن کاه پرس واقع در چاه موتور آقای رمضانی گزارش گردید.

طی این تماس آتش نشانان شهرداری ارسک به سرعت خود را به محل رسانده و عمل اطفای حریق و ایمن سازی محل را به طور کامل انجام دادند

بنا به گفته شاهدین ، کار با سنگ فرز در نزدیکی خرمن ، علت اصلی بروز این حادثه بوده است.