ساعت: 08:09

تاریخ: 4 خرداد 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

مردم مومن و همیشه در صحنه شهر ارسک همزمان با سراسر کشور امروز با ایجاد زنجیره اتحاد و همدلی ، برای حمایت از قبله اول مسلمانان بپا خواستند

تازه ترین اخبار