ساعت: 00:56

تاریخ: 28 فروردین 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

جلسه واحد عمران و شهرسازی با شهردار محترم برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون مسائل مختلف عمرانی شهر ارسک بحث و تبادل نظر گردید .