ساعت: 17:18

تاریخ: 10 آذر 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

در این جلسه در خصوص تیرهای برق واقع در معبر، توزیع شبکه برق در باغستان ارسک، بازگشایی های معابر شهری و روشنایی معابر بحث و تبادل نظر گردید.

تازه ترین اخبار