ساعت: 17:40

تاریخ: 8 بهمن 1401

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری ارسک

.

در این جلسه در خصوص تیرهای برق واقع در معبر، توزیع شبکه برق در باغستان ارسک، بازگشایی های معابر شهری و روشنایی معابر بحث و تبادل نظر گردید.

تازه ترین اخبار