ساعت: 02:21

تاریخ: 28 فروردین 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

این جلسه با همکاری خوب جناب آقای دادور و آقایان قاسم پور جهت واگذاری زمین همراه بود