ساعت: 01:48

تاریخ: 28 فروردین 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

جلسه ستاد مدیریت بحران شهر ارسک به ریاست شهردار ارسک آقای مهندس قلی زاده برگزار شد .

در این جلسه که با حضور مسئولان و نمایندگان ادارات مرتبط با مدیریت بحران شهر ارسک برگزار شد ، نمایندگان مدیریت بحران ادارات به بیان مشکلات و موارد خطرساز در بحران‌ها و اتفاقات پرداختند و راهکار های مناسب ارائه شد .

شهردار ارسک در پایان جلسه ضمن تشکر از حضور مسئولان محترم مدیریت بحران ادارات ، از آنان خواست تا هر کدام در حوزه فعالیت خود نسبت به پيش بينی حوادث و مشکلات محتمل، نسبت به ارائه راهکار و رفع حوادث احتمالی اقدام نمایند.
همچنین مقرر شد که این جلسات بصورت ماهانه برگزار شود .