ساعت: 09:36

تاریخ: 4 خرداد 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

ه گزارش روابط عمومي شهرداري ارسک در هشتمین روز ازسال جديد ، مهندس صفری مدير كل محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري خراسان جنوبی از شهرداری ارسک بازديد نمودند و در اين بازديدها كه به همراهي شهردار انجام گرديد ابتدا بر سر مزار شهدای گمنام حاضر و ادای احترام نموده واز پروژه در حال اجرای شهدای گمنام بازديد نمودند سپس از پروژهای انجام شده، در حال انجام، المان های نوروزی، گل کاریها وفضای سبز سطح شهر ، بازارچه صنایع دستی ، دیوار نوشته ها و نقاشیهای سه بعدی و اقدامات انجام شده در پارك غدیر و شهدای گمنام ، گلخانه و پروژه آسفالت معابر در سطح شهر بازديد به عمل آمد.

تازه ترین اخبار