ساعت: 03:24

تاریخ: 24 تیر 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

شهردار و اعضای شورای اسلامی از طرح تسطیح و زیر سازی معابر خاکی شهر ارسک بازدید نمودند.

به امید خدا با برنامه ریزی دقیق و در صورت تأمین اعتبار اکثریت معابر با برنامه ریزی بترتیب زیر سازی خواهد شد.

تازه ترین اخبار