ساعت: 21:12

تاریخ: 14 مهر 1401

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری ارسک

.

شهردار و اعضای شورای اسلامی از طرح تسطیح و زیر سازی معابر خاکی شهر ارسک بازدید نمودند.

به امید خدا با برنامه ریزی دقیق و در صورت تأمین اعتبار اکثریت معابر با برنامه ریزی بترتیب زیر سازی خواهد شد.

تازه ترین اخبار