ساعت: 19:44

تاریخ: 15 بهمن 1401

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری ارسک

.

بازدید شهردار، کارشناس عمران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر از مراحل کار سایت 5 هکتاری اراضی نهضت ملی مسکن شهر ارسک.

تازه ترین اخبار