ساعت: 17:19

تاریخ: 10 آذر 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

بازدید شهردار، کارشناس عمران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر از مراحل کار سایت 5 هکتاری اراضی نهضت ملی مسکن شهر ارسک.

تازه ترین اخبار