ساعت: 07:56

تاریخ: 4 خرداد 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

بازدید مهندس قلی زاده شهردار ارسک و جناب مهندس سرچاهی مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه به همراه آقایان آذری معاونت جهاد کشاورزی شهرستان و محمدعلی نیا مسئول مرکز جهاد کشاورزی ارسک از گلخانه شهرداری ارسک.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارسک

تازه ترین اخبار