ساعت: 13:13

تاریخ: 5 آذر 1401

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری ارسک

.

  • انتهای بولوار معلم به سمت کمربندی بار ریزی و آماده سازی جهت آسفالت
  • تقاطع بلوار معلم و دانش آموز بار ریزی و آماده سازی جهت آسفالت
  • انتهای کوچه های امام رضا 4 – 6 – 10 – 12 – 14 – 16 بار ریزی و آماده سازی جهت آسفالت
  • امام رضای 18 و 20 و فرعی ها تسطیح معبر
  • کوچه های جواد الائمه 1 – 3 – 5 – 7 انتهای کوچه بار ریزی و آماده سازی جهت آسفالت
  • کوچه جواد الائمه 9 کاملا بار ریزی و زیرسازی
  • کوچه های جواد الائمه 12 – 14 بار ریزی و زیرسازی و تسطیح و آماده جهت آسفالت
  • کوی شهید بهاری بار ریزی و آماده سازی جهت آسفالت
  • مسیر میدان شهدا به سمت جاده اتحاد بار ریزی و آماده سازی جهت آسفالت

تازه ترین اخبار