ساعت: 09:23

تاریخ: 4 خرداد 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

در پی اجرای مصوبه شورای ترافیک شهرستان ؛ اجرای سرعت کاه در مسیر ورودی شهر ارسک از سمت بشرویه

تازه ترین اخبار