ساعت: 12:16

تاریخ: 5 آذر 1401

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری ارسک

.

شهرداری ارسک در نظر دارد از طریق مزایده عمومی یک دستگاه لودر مدل ZL50EXK را اجاره دهد. متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://www.setadiran.ir با جستجوی شماره مناقصه 5001005480000001 در این مزایده شرکت کنند.

تازه ترین اخبار