ساعت: 02:08

تاریخ: 28 فروردین 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

این گلها برای زیبا سازی معابر و منظر شهری در زمستان و همچنین بهار 1402 کشت می شود.

انتظار است همشهریان در نگهداری فضای سبز شهری نهایت دقت را داشته باشند و در امر به معروف در بحث راهنمایی و ارشاد نوجوانان دریغ نکنند.

شهر خوب ساختنی است ، نه یافتنی …!