ساعت: 07:50

تاریخ: 4 خرداد 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

تحقق آرزوی دیرینه مردم شریف ارسک !

بازگشایی معبر جدید در ارسک توسط استاندار محبوب خراسان جنوبی مراسم آغاز عملیات اجرایی بازگشایی معبر جدید شهر ارسک امروز با حضور نماینده مجلس شورای

آغاز زیرسازی معابر ارسک

زیرسازی معابر ارسک از کوچه امام رضای 13 با همکاری بسیار خوب مردم خوب محله در جابجایی خودرو های پارک شده، همکاری در بازگشایی مسیر،

تازه ترین اخبار