ساعت: 16:55

تاریخ: 8 بهمن 1401

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری ارسک

.

به پیشنهاد شهردار محترم و در آستانه شب جمعه و حضور مردم در مزار شهدا و اموات در بهشت جواد شهر ارسک، مزار شهدای شهر ارسک توسط 

شهردار و پرسنل اداری شهرداری ارسک، غبار روبی و شستشو شد.

در این حرکت زیبا و جهادی، زباله اطراف مزار شهدا جمع آوری و سطل های زباله تخلیه و همچنین شاخه های خشک درختان قطع گردید.

از همشهریان گرامی انتظار می رود نظافت مزار شهدا و مرقد اموات را رعایت نموده و این محیط را تمیز و زیبا نگهداریم.

تازه ترین اخبار