ساعت: 02:56

تاریخ: 24 تیر 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

برگزاری سی وپنجمین سالگرد ارتحال جانسوز معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ره در شب ارتحال آن امام عزیز با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر ارسک

#ارسک_در_افق_۱۴۲۲ برگزاری سی و پنجمین سالگرد ارتحال جانسوز معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ره در شب ارتحال آن امام عزیز ، با نوحه

ایستگاه صلواتی به مناسبت سالروز رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به همت شهرداری وشورای اسلامی شهر ارسک

#ارسک_در_افق_۱۴۲۲ ایستگاه صلواتی به مناسبت سالروز رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به همت شهرداری وشورای اسلامی شهر ارسک روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر

بازدید و ارزیابی کارشناسان محترم دفتر شهری وشوراهای استانداری خراسان جنوبی از واحد های مالی و عمران شهرداری ارسک

#ارسک_در_افق_۱۴۲۲ بازدید و ارزیابی کارشناسان محترم دفتر شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی از حوزه مالی و عمران شهرداری ارسک روابط عمومی شهرداری و شورای

بازدید ترویجی کشاورزان شهر و بخش ارسک از مجتمع گلخانه شهرستان بشرویه ، به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر ارسک

#ارسک_در_افق_۱۴۲۲ بازدید ترویجی کشاورزان شهر و بخش ارسک از مجتمع گلخانه شهرستان بشرویه ،به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر ارسک به گزارش روابط عمومی

تازه ترین اخبار