ساعت: 00:50

تاریخ: 28 فروردین 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

انا لله و انا الیه الراجعون

جناب آقای مهندس مهدی قلی زاده شهردار محترم شهر ارسک فرزند میوه شیرین باغ زندگی است و چشم بستن بر سرو قامت او کاری دشوار