ساعت: 14:22

تاریخ: 6 اسفند 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

ساخت المان ویژه شب یلدا در شهرداری ارسک

بازدید مهندس پناهی سرپرست محترم بخشداری ارسک ومعاون سیاسی امنیتی واجتماعی فرمانداری شهرستان بشرویه به همراه شهردار ورئیس شورای اسلامی شهر ارسک از محل ساخت

تازه ترین اخبار