ساعت: 12:25

تاریخ: 6 اسفند 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

تحقق آرزوی دیرینه مردم شریف ارسک !

بازگشایی معبر جدید در ارسک توسط استاندار محبوب خراسان جنوبی مراسم آغاز عملیات اجرایی بازگشایی معبر جدید شهر ارسک امروز با حضور نماینده مجلس شورای

تازه ترین اخبار