ساعت: 12:34

تاریخ: 5 آذر 1401

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری ارسک

.

ایجاد اولین سایت پروازی شهر ارسک

    تلاش برای ایجاد اولین سایت پروازی شهر ارسک   اولین پرواز خلبان حسن شادکام جهت برررسی مکان مناسب برای ایجاد سایت پروازی در شهر

تازه ترین اخبار