ساعت: 02:13

تاریخ: 24 تیر 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

کارشناس حراست

محمد رضا حاجی زاده مقدم

حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن می باشد. از لحاظ عرف اداری حراست به نهادی گفته می شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف های موجود به عهده دارد.

حراست بعنوان مشاوري امين و چشم بينا و مورد اعتماد مدير دستگاه مي تواند با شناسايي تهديدات و آسيب ها و نقاط ضعف و قوت و ارائه اطلاعات به موقع نقش موثر در كاهش آسيب پذيري داشته باشد پيشگيري از وقوع تخلف يا بي نظمي ، اطلاع رساني از وقايع و ارائه تحليلهاي صحيح اطلاعاتي ، همكار و كمك به مديران در مواقع بحراني ، نظارت و بازرسي خاص با نظر رئيس و آگاهي سازي حراستي كاركنان و تهيه طرحها ، دستور العملها و آئين نامه هاي حراستي در زمينه حفاظت از اماكن و تاسيسات ، اسناد و اطلاعات و حفاظت IT نيز از جمله اقداماتي است كه مي بايست در اولويت كاري حراست قرار گيرد.

بديهي است حضور حراست در عرصه فرآيندي سازماني همواره جهت دستيابي به دو هدف عمده است :

  • برنامه ريزي سازماندهي و تدوين برنامه هاي كلان و راهبردي در جهت حفظ و ارتقاء توان حفاظتي و امنيتي به منظور پيشبرد اهداف سازمان با توجه به چشم انداز ترسيمي از سوي رياست محترم سازمان .
  • همراهي ، مساعدت و ارائه مشورتهاي موثر و اطلاع رساني بموقع به رئيس ، مديران و اعمال نظارتهاي امنيتي و حفاظتي و انجام اقدامهاي موثر جهت حفاظت همه جانبه از ايمني و سلامت منابع انساني.

حراست موضعي است كه قرار گرفتن در آن مسئوليتي خطير را متوجه هر فرد مي كند چرا كه مي بايست آنچنان قوي و قدرتمند عمل كند كه خود در مسير تهمت و اتهام قرار نگيرد و از پذيرفتن رنگ ها مبرا باشد و بتواند در جامعه اي كه دشمنان عادت به شيطنت و فريب دارند از ولايت و اصول ديني اسلام و انقلاب و فرزندان آن دفاع جانانه كند و طوري عمل كندكه مأمن همه كاركنان باشد.

لذا عمل به احكام و موازين شرعي و اسلامي در تمام امور و ترويج فرهنگ مسئوليت پذيري و قانونگرايي و رعايت اصول اساسي اسلام يعني تكريم ارباب رجوع و حفظ آبرو و اسرار بسيار تلاش نموده و با اخلاص عمل كند.