ساعت: 12:07

تاریخ: 19 خرداد 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

نایب رئیس

محمد علی کوهی

تحصیلات : دیپلم

رشته تحصیلی : تجربی

کمیسیون : ورزش و جوانان