ساعت: 17:11

تاریخ: 8 بهمن 1401

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری ارسک

نایب رئیس

محمد علی کوهی

تحصیلات : دیپلم

رشته تحصیلی : تجربی

کمیسیون : ورزش و جوانان