ساعت: 05:42

تاریخ: 30 خرداد 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

نام مدیر عامل: همایون شاکری
مدرک:فوق لیسانس

سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری بیرجند در آذر ماه سال 1385 شروع به کار نموده و این سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این سازمان به صورت خودگردان و خوکفا اداره می شود و مرکز اصلی سازمان شهربیرجند می باشد .

موضوع سازمان:

اداره کلیه امور رفاهی و تفریحی و فراغتی در قالب وظایف قانونی شهرداری در شهر بیرجند و طراحی و توسعه فضاها و تاسیسات و تسهیلات آن و کمک به ارتقاء سطح فرهنگ شهرنشینی و ضوابط و معیارهای مربوط به زندگی شهری و آموزش عمومی ضوابط شهرنشینی و تهمید امکانات لازم و به منظور باشد و جذب شهروندان به فعالیت های فوق جهت دستیابی و نقش پذیری در ایجاد فضاهای سالم شهری.

اهداف و وظایف سازمان:

بالا بردن بهره وری تاسیسات عمومی شهر و ایجاد زمینه های استفاده مطلوب و بهینه از تاسیسات مذکور نظیر پارکها، میادین، باغهای عمومی، باغ کودکان،پارکینگ ها، مستحدثات و نظایر آن به منظور افزایش رفاه عمومی

سازمان برای نیل به اهداف مذکور و براساس مفاد اساسنامه سازمان با رعایت مقررات مربوطه اقدام به اجرای موضوعات و وظایف ذیل می نماید.

ایجاد چشم انداز مطلوب از طریق زیباسازی به طرق زیر:

الف: زیباسازی پارکها و باغهای عمومیمانند رنگ آمیزی و تزیین گل آرایی

ب: سازماندهی و طراحی معابر در ÷ارکها و باغهای عمومی

ج:آرایش و رنگ آمیزی و پیرایش جداول در معابر و پارکهای عمومی

د: طراحی و ساخت تندیس ها و یادمان ها در میادین و پارکها در جهت تهظیم ارزشها و شعائر مذهبی، فرهنگی و ملی و و همچنین در جهت تقریب حس زیبایی شناسی در شهروندان با رعایت مقررات مربوط

و: طراحی و ساخت تندیس ها و یادمان ها در میادین و پارکها در جهت تعظیم ارزشها و شعائر مذهبی ، فرهنگی و ملی و همچنین در جهت تقریب حس زیبایی شناسی در شهروندان با رعایت مقررات مربوط

ه:طراحی و جانمایی و احداث نمازخانه در ÷ارکها ، باغهای عمومی و میادین عمومی و کمربندی های شهری و…

ایجاد نظم و هماهنگی در نحوه و اجرای تبلیغات و تابلوهای شهری.

تدوین آیین نامه نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه ها و کوی در حوزه شهری و همین طور تغییر نام آنها در راستای توصیه های شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر مقررات

تازه ترین اخبار