ساعت: 16:15

تاریخ: 8 بهمن 1401

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری ارسک

رئیس

    مهندس علی ارزه گر

    تحصیلات: لیسانس

    رشته تحصیلی : مهندسی عمران

    کمیسیون : توسعه و عمران