ساعت: 16:17

تاریخ: 8 بهمن 1401

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری ارسک

.

با پیگیری شهرداری . شورای اسلامی خط کشی معابر شهر ارسک انجام گردید 

تازه ترین اخبار