ساعت: 08:02

تاریخ: 4 خرداد 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

 

 

 

 

 

حماسه نهم دی ماه، نماد عزت، استقلال و بصیرت مردان و زنان غیرتمندی است که تا پای جان برای حفظ اصول و ارزش های اسلامی و آرمان های انقلاب اسلامی ایستادند. دراین روز مردم با حضور خود به دشمنان فهماندند که اگر برابر دین آن ها صف آرایی کنند، دربرابر تمام دنیای آن ها خواهند ایستاد.

روز نهم دی ماه، روز بصیرت وبیداری، یوم الله دیگری درتاریخ چهل ساله انقلاب اسلامی است که با حضورمردم ماندگار وتاریخی شد. یادآوری وتکریم آن یک وظیفه انقلابی وملی است.

 

روابط عمومی شهرداری ارسک

تازه ترین اخبار