ساعت: 16:25

تاریخ: 8 بهمن 1401

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری ارسک

.

جلسه برنامه ریزی حضور رئیس جمهور در منطقه بشرویه و شهر ارسک در شهرداری صبح چهارشنبه 23 آذر ماه برگزار گردید .

تازه ترین اخبار