ساعت: 10:17

تاریخ: 19 خرداد 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

کد خدماتی نام دستگاه
110 نیروی انتظامی (پلیس 110)
111 نهاد ریاست جمهوری
113 ستاد خبری اداره کل اطلاعات
114 سپاه
115 اورژانس
117 خرابی تلفن
118 اطلاعات تلفن
121 اتفاقات برق
122 آب و فاضلاب شهری
123 سازمان بهزیستی  (خدمات اورژانس اجتماعی)
124 سازمان بازرگانی استان
125 آتشنشانی
133 تاکسی بی سیم
134 سازمان هواشناسی
136 سازمان بازرسی استان
137 شهرداری
144 ندای قرآن
194 شرکت گاز استان

تازه ترین اخبار