ساعت: 07:55

تاریخ: 4 خرداد 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

تاریخچه شهر ارسک

ارسک در لغت به معنای میانرود است و محلی است که بین دو رودخانه واقع شده است و از زمانهای قدیم نام روستا ارسک بوده و به این علت نامگذاری شده که بین دو رودخانه فصلی که معروفند به کال آخوند در شمال و کال قل آباد یا قبرستان در جنوب  واقع شده است .

کتاب “فرهنگ جغرافیایی ایران” از انتشارات دایره جغرافیایی که در سال 1329 منتشر شده ارسک را چنین توصیف می کند :”ارسک مرکز دهستان ارسک بخش بشرویه  شهرستان فردوس در 24 کیلومتری جنوب بشرویه  

همچنین آمده است: ارسک نام یکی از دهستانهای هفتگانه بخش بشرویه شهرستان فردوس که در جنوب راه شوسه فردوس به طبس و شمال دهستان فتح آباد واقع و از 22 آبادی تشکیل شده است که مجموع نفوس آنها 720 نفر است.هوای دهستان گرمسیر و آب آن از قنوات مشروب می شود.شغل مردو زراعت و گله داری و زنان قالیچه و کرباسبافی و شال بافی.

بخش ارسک، شامل شهر ارسک و 33 روستای دارای سکنه و 218 روستای فاقد سکنه می باشد.