ساعت: 12:39

تاریخ: 19 خرداد 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

 

شهردار محترم ارسک در نماز جماعت این مسجد شرکت کرده و از خیمه و موکب نوجوانان محله که در حاشیه خیابان بر پا نموده اند بازدید کردند.

 

شهردار ارسک با توجه به حضور پررنگ نوجوان در نماز جماعت، قول تقدیر از این نوجوانان طی هفته آینده در محل شهرداری دادند.

 

 

 

تازه ترین اخبار