ساعت: 09:11

تاریخ: 4 خرداد 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

بازدید معاون شهرسازی و معماری شهری وزارت راه و شهرسازی از بافت تاریخی ارسک

 

در تاریخ 3 بهمن ماه 1396 آقای مهندس ایزدی، معاونت محترم شهرسازی و معماری شهری مقام عالی وزارت راه و شهرسازی ضمن بازدید از بافت تاریخی و مسجد جامع ارسک ، ابراز کردند که بافت ارسک بسیار زیبا و مکانی جامع و کامل است برای حضور و آشنایی گردشگران از تاریخ و گذشته این خطه از خراسان بزرگ است.

همچنین آقای مهندس ایزدی جهت استفاده بهتر از این میراث گرانبها و حضور گردشگران در شهر ارسک، قول همکاری دادند.

 

 

 

 

بازدید آقای مهندس ایزدی از بافت تاریخی شهر ارسک

 

 

تازه ترین اخبار