ساعت: 19:33

تاریخ: 15 بهمن 1401

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری ارسک

.

 

در این بازدید مهندس علیزاده فرماندار شهرستان بشرویه ، مهندس عباسی معاون عمرانی فرماندار ، مهندس قلی زاده شهردار ارسک و مهندس ارزه گر، رییس شورای

اسلامی شهر ارسک به بررسی میدانی پروژه های عمرانی شهر ارسک پرداختند . طی این بازدید پیشنهاداتی از سوی شهردار و رییس شورای اسلامی شهر در خصوص این

پروژه ها به سمع و نظر فرماندار محترم رسید.

 

تازه ترین اخبار