ساعت: 06:44

تاریخ: 30 خرداد 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

 بازدید شبانه شهردار محترم ارسک به همراه کارشناسان شهرداری از پروژه های شهرداری و روند آماده سازی موکب ها و همچنین برنامه مردان

عاشورایی در ضلع شمالی امام زاده ده کرم بخش ارسک انجام گرفت.

 

تازه ترین اخبار