ساعت: 02:25

تاریخ: 24 تیر 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

 

بازدید امام جمعه، شهردار، رییس شورای اسلامی و جمعی از بانوان شهر ارسک از کارگاه خراطی، نمایشگاه و بازارچه صنایع

دستی شهر بشرویه انجام شد.

 

 

 

در این بازدید مهندس سلیمانی ریاست محترم اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان بشرویه نیز حضور داشتند و توضیحاتی در مورد تولیدات

این واحدهای صنایع دستی به حضار ارائه نمود.

تازه ترین اخبار