ساعت: 17:15

تاریخ: 8 بهمن 1401

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری ارسک

اعضا

مهندس احسان آخوند زاده

تحصیلات : لیسانس

رشته تحصیلی : امور سیاسی

کمیسیون : فرهنگی اجتماعی

مهندس مهدی رجبی

تحصیلات : لیسانس

رشته تحصیلی : مهندسی آب و خاک

کمیسون : کشاورزی

مهندس علی رستمیان

تحصیلات : فوق دیپلم

رشته تحصیلی : الکترونیک

کمیسیون : بانوان