ساعت: 12:12

تاریخ: 19 خرداد 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

اعضا

مهندس احسان آخوند زاده

تحصیلات : لیسانس

رشته تحصیلی : امور سیاسی

کمیسیون : فرهنگی اجتماعی

مهندس مهدی رجبی

تحصیلات : لیسانس

رشته تحصیلی : مهندسی آب و خاک

کمیسون : کشاورزی

مهندس علی رستمیان

تحصیلات : فوق دیپلم

رشته تحصیلی : الکترونیک

کمیسیون : بانوان