ساعت: 21:19

تاریخ: 14 مهر 1401

🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری ارسک

.

  • بار ریزی و تسطیح کوچه های امام رضای 13 و 11
  • تکمیل بار ریزی و تسطیح فرعی و انتهای کوچه امام رضای 11
  • تسطیح و بار ریزی کوی شهید خندان
  • تکمیل زیر سازی فرعی امام رضای 13 و 11

تازه ترین اخبار