ساعت: 12:35

تاریخ: 19 خرداد 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری ارسک

.

  • بار ریزی و تسطیح کوچه های امام رضای 13 و 11
  • تکمیل بار ریزی و تسطیح فرعی و انتهای کوچه امام رضای 11
  • تسطیح و بار ریزی کوی شهید خندان
  • تکمیل زیر سازی فرعی امام رضای 13 و 11

تازه ترین اخبار